Ağ Teknolojileri Resim

Ağ Teknolojileri

YEREL ALAN AĞI (LAN-LOCAL AREA NETWORK) ÇÖZÜMLERİ

Yerel alan ağı, kuruluşların aynı bina veya kampüs içerisindeki bilgisayar, çevresel birimler (yazıcı, kamera vb.) ve sunucuların ihtiyacını verimli bir şekilde karşılayan bir altyapıdır. Az sayıda kullanıcı için tasarlanmış küçük ofis uygulamalarından, binlerce uç içeren kampüs çözümlerine, yapısal kablolamadan kablosuz çözümlere kadar uzanan birçok kavramı içeren yerel alan ağ çözümlerinin, sağlıklı olarak işleyebilmesi için mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanıp uygulanması gerekmektedir.


Son yıllarda, gelişen teknoloji ile beraber, yerel alan ağ tasarımı köklü değişikliklere uğramıştır. Yerel alan ağları sadece bilgisayarları birbiriyle görüştürecek sistemler olmaktan çıkmış, çoklu ortam sistemlerinin (ses ve görüntü sistemleri) bilgisayar ağları üzerinden hizmet vermesine olanak sağlayan bir sistem haline dönüşmüştür. Bunun sonucu olarak servis kalitesi (quality of service), ağ tasarımlarında mutlaka göz önüne alınması gereken bir kıstas haline gelmiştir.


Servis kalitesi uygulamasıyla, ses ve görüntü içeren paketlerin ağ içindeki trafiğine öncelik tanınarak, çoklu ortam uygulamalarının ağ üzerinde, en yüksek performans ile çalışması sağlanmaktadır. Bazı durumlarda bir kuruluş için önemli olan bir sunucudaki (server) uygulama programı için de servis kalitesi gözetilmesi istenebilir. Bu gibi durumlarda servis kalitesinin, ağ üzerindeki tüm yönlendirici (router), anahtar (switch), IP telefonu ve IP üzerinden ses (voice over IP) sistemlerini kapsayacak şekilde tasarlanıp uygulanması gerekir.


Servis kalitesinin yanında, yerel alan ağ sistemlerinde, uygulamalara yeterli bant genişliğinin verilmesi de önemli bir boyuttur. Yerel alan ağlarındaki iletişim hızlarının artışıyla bazı durumlarda sunucu üzerinde çalışan uygulamalar, ağ hızına erişememektedir. Bu gibi durumlarda yük paylaştırıcı (load sharing) cihazlarına başvurulmaktadır. Bu şekilde birden fazla sunucu tek bir cihaz gibi çalışıp, yüksek performanslı hizmet verebilmektedir. Bu işlem, bazı ağ anahtarları ve yönlendiricilerinin üzerinde bulunan bir özellik olmakla beraber, ayrı bir cihaz olarak da sağlanabilmektedir.


Yerel alan ağlarının tasarlanmasında gözden kaçmaması gereken önemli konulardan biri de ağ güvenliği kavramıdır. Tüm bilişim ağları, doğrudan veya dolaylı olarak internet ortamında bağlı durumdadırlar. Saldırılara açık bu ortamda, ağların güvenliği, güvenlik duvarı (firewall) ve alarm sistemleri (intention dedection systems) ile sağlanmaktadır. Sağladığımız yerel alan ağı çözümlerini; marka bağımsız LAN anahtarlama (switching) çözümleri ile uçtan uca yönetilebilir verimli ve akıllı ağ mimarilerinin kurulumu kapsamaktadır. Yönetilebilir LAN çözümleri kapsamında verdiğimiz hizmetlerimizden bazıları:


GENİŞ ALAN AĞI (WAN-WIDE AREA NETWORK) ÇÖZÜMLERİ

Geniş alan ağı, kuruluşların farklı coğrafi bölgelerde yer alan ofisleri (şube, mağaza, fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır. Geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.


Sağladığımız geniş alan ağı çözümlerini; iletişim altyapısının tasarımından, kurulum-devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri kapsamaktadır. İlgili hizmetlerimizden bazıları: Geniş alan ağlarının, uygun teknolojiler seçilerek (Metro Ethernet, Noktandan Noktaya G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi Kullanılacak iletişim teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi Ana taşıyıcı ya da yedek taşıyıcı olarak internet ana omurgasının kullanıldığı durumlarda, gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu Sanal Öze Ağ - VPN (Virtual Private Network) altyapısının hazırlanması ve uygulanması Geniş alan ağının, firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu Geniş alan ağı üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre, uygun internet güvenliğinin sağlanması Kurulan sistemlerin bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi.


KABLOSUZ AĞLAR

Yerel iletişim ağ ortamlarında mobil kullanımın hızla artması ve kablolamanın kolay olmadığı ortamlar için "kablosuz ağ" çözümleri kullanılmaktadır.


Bundan birkaç yıl önce 802.11n teknolojisi kullanılırken, günümüzde artık gigabit hızlara kadar çıkabilen 802.11ac teknolojili ürünler kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki dönemde çıkacak olan 802.11ax teknolojisi ile kablosuz ağ artık kablolu ağın yerini almaya başlayacaktır.


Bu çözümler kullanılarak ofislerde ve açık alanlarda kullanıcılara daha esnek çalışma ortamları sağlanmıştır.